SOFTUER SUXYS®

SUXYS SOFT® u ofron përdoruesve dhe klientëve të saj mundësinë e krijimit të një Uebfaqeje dhe Platformës së E-Banking për institucionet e tyre bankare dhe financiare (Banka, IKE, Tregtim, Ndërmjetësues, Shkëmbim Valutash, E-Wallet). Një platformë e personalizuar e përshtatur për nevojat e Institucionit tuaj dhe pritjet e klientëve ose përdoruesve tuaj.

Për të filluar kërkesën tuaj për SUXYS SOFT® për një institucion financiar ose bankar, gjithçka që duhet të bëni është të regjistroheni në platformën SUXYS®, procesin e marrjes së një kërkese për kuotim dhe krijimin e zgjidhjes suaj të internetit për një institucion financiar dhe publikimin e këto janë plotësisht të automatizuara me hapat e mëposhtëm:

  1. Regjistrimi në SUXYS®
  2. Merrni një Ofertë 
  3. Krijimi dhe Publikimi

X